Nastavljeni Elementi, Friza

PROJECT DETAILS

Elementi za vrata 34 x 45mm x 2020mm

Dužinski i širinski nastavljeni.

Drvo Smreka/ Jela