Saune

PROJECT DETAILS

Elementi potrebni za izgradnju saune, takodje i zidne obloge za istu

Drvo Smreka/ Jela, Beli Bor