Brodski podovi

PROJECT DETAILS

Brodski pod 17mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm.

dužine 3 i 4m’,

kvalitet I klasa, Cink, I/II klasu,

drvo u ponudi – jela/srmča, bor, ariš.